Jak jsem si zavařil v televizi

Jedna textovka a veliký zážitek byl na světě. Jana z Chefstarteru mi nabídla skvělou příležitost, kterou jsem nemohl odmítnout.